Automatiserte overvåkningssystemer er en forutsetning for å bekjempe problemspill, men det avgjørende er hva du gjør når atferden først er fanget opp.

Det sa Helena Berg, ansvarlig for Responsible Gaming i ComeON!, da hun gjestet Spillkonferansen på Gjøvik i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill 12. juni.

– Ulike former for Player Tracking Systems er en game changer for hvordan vi som spillselskaper kan jobbe med dette. Men når du har identifisert problemspillere, hva gjør du da?

Skille mellom forebygging og skadebegrensning

Berg trakk fram viktigheten av tilbakemeldinger på spillatferd, oppmuntring til å bli bevisst og engasjert i eget spillemønster og bruk av nudging: Små, vennlige dult i riktig retning.

Hun skilte også mellom forebyggende og skadebegrensende tiltak mot de som allerede har utvist problematferd.

– Ansvarlig spill er et delt ansvar mellom myndigheter, spillselskaper og spilleren selv. I det daglige spiller selskapene en viktig rolle, der det er et stort steg fra policy til å utgjøre en reell positiv forskjell i et menneskes liv. Det krever at du har en strategi for ansvarlig spill som er integrert i selskapets øvrige strategi og beslutninger, det kan ikke bare være noe du polerer fasaden med, sa Berg.

Krever investeringer

Hun viste til rekke grep som har gjort selskapene bedre i stand til å håndtere dette ansvaret:

  • Sanntidsanalyse av spill og timing i kommunikasjonen
  • Personalisert kommunikasjon
  • UX med ansvarlighet engasjerende integrert i kundereisen

– Selskapene må investere i kunnskap, prosesser og effektive verktøy. Vi må vite når og hvordan vi griper inn, sa Berg.

Denne artikkelen er en del av en serie der vi presenterer alle foredragene som ble holdt under Spillkonferansen 12. juni på Gjøvik.