Urent trav fra monopol-lobbyen

Urent trav fra monopol-lobbyen

Forbausende at monopol-lobbyen så systematisk tyr til usannheter, myter og skittkasting.

Kronikk i Dagens Næringsliv 1. juli 2019

Carl Fredrik Stenstrøm – Generalsekretær i NBO

https://www.dn.no/spill/spill/norsk-tipping/spillselskaper/innlegg-urent-trav-fra-monopol-lobbyen/2-1-630591

Spillavhengighet er noe vi også ønsker til livs. Vi ønsker gjerne å samarbeide med Actis og andre om en ansvarlig spillpolitikk i Norge. Men fakta bør dog være rett. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

I en kronikk i DN 25. juni går det så langt at generalsekretæren i Actis tyr til falske nyheter. Hun gjentar at 120.000 nordmenn sliter med pengespill. Dette til tross for at de måtte beklage sine feilaktige utsagn og tallbruk for bare et år siden da «Faktisk.no» avslørte Actis i juks. Spillavhengighet er noe vi også ønsker til livs. Vi ønsker gjerne å samarbeide med Actis og andre om en ansvarlig spillpolitikk i Norge. Men fakta bør dog være rett.

Dette skrev Faktisk.no om saken: Tallet på 120.000 er vesentlig høyere enn det Direktoratet for e-helse opererer med. På sine nettsider skriver direktoratet at «Cirka 34.000 personer i Norge anslås å ha problemer med gambling og pengespill». Da dette ble påtalt måtte Actis beklage og legge seg flate. Men nå dukker tallet opp igjen som et viktig premiss. Tankene går til et begrep som «falske nyheter».

Vi lar oss overraske over skjønnmalingen av Norsk Tipping som bedrives av motstanderne av en ny lisensmodell. Vi møter en kampanje som sprer myter og usannheter via «uavhengige» organisasjoner. Dette er kjente lobby-grep, men det stiller i det minste krav til sannferdighet.

Et sentralt punkt i hele spill-debatten handler om hvem som får støtte av hvilke aktører – og hva som er etisk rett. Igjen dras fakta og virkelighetsbeskrivelsen ut av proporsjoner og Actis kaller spillbransjen desperat. Vi hadde forventet mer av dem enn å strø om seg med faktafeil, karakteristikker og historieforfalskning.

Pernille Huseby skriver: «Jackpoter, bonuser og andre økonomiske incentiver, direktemarkedsføring på epost og sms, og lokketilbud for å få folk tilbake til spillingen, er metoder som brukes flittig av uregulerte aktører for å feste jerngrepet om sårbare mennesker. Dette er virkemidler Norsk Tipping sier nei takk til, men som de utenlandske selskapene pøser på med. Fordi det virker på dem som vi helst ikke burde spille».

Dette er både feil og usaklig. Er reklametrykket fra Norsk Tipping ukjent for våre kritikere? Vet de ikke at Norsk Tipping er en tung leverandør av 85 ulike casinospill på nett, med både poker, rulett og black jack. Samt en lang rekke «unge» spill med animasjoner som til forveksling kan minne om Disney-universet?

Norsk Tipping driver aktiv markedsføring og utvikler spill for å få flere til å spille. Ansvarlighet blir en tøyelig term som tilpasses de til enhver tid nye spill som lanseres. Det er kanskje helt ok, så lenge det gjøres av Norsk Tipping? Vi vil støtte arbeidet mot spillavhengighet og spill-problemer. Men det kan gjøres uten et gammeldags monopol. Vi tror det gjøres best med en felles lisensordning som regulerer hele spillbransjen, med like regler for alle. Da kan Actis og andre organisasjoner jobbe for spill-ansvarlighet på en objektiv, saklig og rasjonell måte. Ikke bare som en lobbyist for Norsk Tipping.

Svenske tilstander i online-pengespill

Debattinnlegg i Dagbladet 21. mai 2019

I et debattinnlegg i Dagbladet 3. mai, kaller generalsekretær Hans Kristian Lillehagen i ExtraStiftelsen en spade for en spade. Han konkluderer med at han ikke ønsker «svenske tilstander» på det norske pengespillmarkedet.

Carl Fredrik Stenstrøm.

I en følelsesbasert pengespilldebatt, der mye handler om omsorg for individet, er fakta og innsikt viktige faktorer. Vi, som jobber for en norsk lisensordning etter modell fra Sverige og Danmark, er overbevist om at en pengespillmodell som samler alle aktører og spillere under ett, lovregulert regime, er den mest ansvarlige løsningen for å skape bedre beskyttelse for spillerne.

La oss se på noen nøkkelfakta etter drøye fire måneder med svensk lisensmodell:

Alle er enige om at det svenske reklametrykket er altfor stort. Men det er kanskje ikke så unaturlig i en oppstartsmåned, siden flere aktører har behov for å vise at de har fått svensk lisens. De statlige selskapene har samme behov for å fortelle at de nå kan tilby nye produkter. Men reklametrykket avtar allerede, og kommer naturlig til å begrenses mer over tid. Om ett år er det mer normalisert.

Den aller viktigste samfunnseffekten er at alle selskaper i Sverige nå følger samme, strenge regelverk for markedsføring og spillansvar. Det er opprettet en nasjonal sperretjeneste – Spelpaus.se – der spillere kan utestenge seg selv, og da fra alle tilbud samtidig. Per 1. april hadde 30.000 svensker (7000 kvinner og 23.000 menn) benyttet seg av denne selveksklusjonen, mangedobbelt av hva myndighetene og eksperter først trodde.

 

Innenfor online pengespill er «svenske tilstander» tryggere og bedre enn det norske, der monopolet bare har kontroll over halvparten av spillerne. I Sverige har man nå fått full kontroll over markedet. Kundene – spillerne – er vinnerne gjennom bedre beskyttelse, velfungerende verktøy mot problemspilling og valgfrihet. Og en ny kran er åpnet for finansiering av idrett, frivillighet og stat.

Ved utformingen av en norsk modell kan vi lære av Sverige og Danmark, og skape en enda tryggere og mer samfunnsmessig lønnsom modell. Vi kan for eksempel lage enda tydeligere regler enn de svenske, for hvordan markedsføring kan, og ikke kan, utformes og når den kan sendes – og derigjennom regulere volumet.

Fakta og innsikt bør trumfe følelser i den videre debatten.

Pinlig hersketeknikk av Norsk Tipping: Lov å kalle den slags utbrudd for et lavmål

Kronikk i Dagens Næringsliv 28/5-19

Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) har startet sitt offentlige arbeid for å endre norsk spillpolitikk. Dette har falt de gamle monopolistene tungt for brystet.

Som forventet tyr de gamle monopolistene til pinlig hersketeknikk for å kneble debatten.

Link til DN https://www.dn.no/spill/pinlig-hersketeknikk-av-norsk-tipping-lov-a-kalle-den-slags-utbrudd-for-et-lavmal/2-1-611237

Hva er så galt med å sette onlinespill under organisert kontroll og underlegge det et regelverk som alle må følge? Gammeldagse holdninger fra en annen tid går i dag kun ut over de svakeste, de som ikke klarer å kontrollere spillingen sin.

Undertegnede blir offentlig utropt til en sviker av min gamle arbeidsgiver. Jeg må dessverre få lov å kalle den slags utbrudd for et lavmål i en ellers viktig debatt. Det er bare trist å bli møtt med slik utilslørt hersketeknikk. Men dette bare beviser at vi har vunnet vår første seier i kampen for en ny og ansvarlig lisensmodell: Våre motstandere sporer av og blir usaklige allerede i første runde.

Etter vårt skjønn har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto en særskilt forpliktelse til å føre en saklig og ikke-personlig debatt. Det fører et ansvar med seg å være statens utpekte spill-monopolister.

Spill-monopolet i Norge har lange tradisjoner. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har forvaltet disse monopolene i takt med tiden, i fellesskapets interesse. Vi kan forstå at de fortsatt kjemper med nebb og klør for å beholde sine gamle privilegier. Dessverre har tiden og utviklingen løpt fra dem – og samfunnet må tilpasse seg en ny og mer moderne verden.

Nå organiserer spillbransjen seg og vil kjempe frem en ansvarlig lisensmodell for ALLE seriøse aktører. Vi ønsker et offentlig organisert system, uten et særnorsk spill-monopol. Dette er ikke et svik, slik sjefen i Norsk Rikstoto kaller det. Det er heller ikke realt å sammenligne oss med useriøse timeshare-selgere, slik kommunikasjonsdirektøren i Norsk Tipping hevder i sin DN-kronikk mandag 20. mai. Det er kun et utilslørt forsøk på å latterliggjøre oss.

Les også:Direktør går fra Norsk Rikstoto for å kjempe mot spillmonopolet

Land etter land innført lisensreguleringer som gjør det mulig å spille hos andre enn de gamle statsmonopolene. Under en offentlig lisensmodell, vil vi oppnå to viktige ting:

 • Felles kamp mot spilleproblemer: Det blir mulig å sette klare (og like) reguleringer for å verne om de med spilleproblemer. Vi kan innføre en modell slik som i Sverige, der hvor allerede 35.000 spillere har gitt seg selv «spillpause» – og dette går på tvers av alle spillaktørene. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto fremstiller dette som noe negativt og som et bevis på at svenskene har mislykkes. Imidlertid er dette et godt eksempel på hvordan den svenske lisensmodellen har lykkes med et viktig avhengighetsdempende tiltak.
 • Mer penger til idrett og frivilligheten: Båndene mellom Norsk Tipping og Norges idrettsforbund er meget tette. For oss som ikke er en del av det gode selskap fremstår de ofte som både én og samme aktør. Vi forstår godt at idretten er opptatt av å passe på gullkalven. På mange måter er de kjøpt og betalt av det statlige spillmonopolet. Ikke på noe korrupt vis – men som et slags nedarvet og ønsket skjebnefellesskap. Derfor er det svært få i norsk idrett som tør å stå frem som lisenstilhengere. Dessverre, fordi en slik modell vil de facto gi mer penger tilbake til idretten og eventuelt andre gode formål. Jeg tar gjerne denne debatten med idretten fremover – norsk idrett har alt å tjene på vår ansvarlige modell.

Min jobb er å forsøke å overbevise om at monopolenes tid er over. Det er legitimt i et åpent demokrati. Og slik det politiske klimaet er i dag, opplever vi at mange er åpne for at politikken må endres. Politikken bør endres i takt og pakt med tiden vi lever i – selv om det per i dag er flertall på Stortinget for den gamle enerettsmodellen (monopol). Men dette er ikke hugget i sten for evig tid. Politikerne vil forholde seg til nye tider og samfunnets behov for nye løsninger.

Vi tror det er klokt å stikke fingeren i jorden og innse at det beste vil være en ny, norsk modell som tilrettelegger for et ansvarlig og godt regulert spillmarked.

Adferdskodeks – Code of conduct

ADFERDSKODEKS – NORSK BRANSJEFORENING FOR ONLINESPILL – NBO

Her finner du en norsk versjon av «Code of conduct», merk at det kan være nyanser i forbindelse med oversettelse og at det er den engelske versjonen som gjelder for medlemmene.

 1. Introduksjon

Denne adferdskodeksen er utarbeidet for å sikre et konsistent tilbud av online pengespill, og for å ivareta de potensielle risiki for kundene som er forbundet med pengespill. Samtidig skal den ivareta likeverdige betingelser mellom spilloperatører, ettersom medlemmene av NBO (The Trade Association) tilbyr sine tjenester på et internasjonalt marked, og til et internasjonalt publikum. Adferdskodeksen skal sikre at norske kunder garanteres et tilfredsstillende beskyttelsesnivå.

For de fleste kunder er pengespill en underholdning og en fritidsaktivitet. Noen kunder utvikler imidlertid spilleproblemer. Spilloperatører har derfor et spesielt ansvar for å ta alle rimelige skritt for å minimere potensielle skadelige effekter av pengespill. Formålet med denne adferdskodeksen er å øke forbrukerbeskyttelsen, og å sikre at pengespill ikke gradvis går over fra underholdning til avhengighet.

Pengespill er en fritidsaktivitet for voksne. Adferdskodeksen skal også sikre at barn under 18 år ikke får tilgang til pengespillaktiviteter.

Medlemmer av bransjeforeningen (NBO) er enige om å overholde adferdskodeksen. Adferdskodeksen skal betraktes som en referanse og som et sett med minimumskrav for medlemmene. Individuelle medlemsbedrifter kan gå utover kravene i adferdskodeksen.

Adferdskodeksen kompletterer lovgivning som allerede gjelder for medlemsbedrifter i de respektive lisensieringsdommer.

 1. Ansvarlig spill

Pengespill skal leveres ansvarlig i et rammeverk som sikrer at det er rettferdig, trygt og sikkert for kunden, på tvers av de ulike spillformene og plattformene for distribusjon. Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot å sikre beskyttelse av de som er sårbare. Til dette formål skal spilloperatørene ha retningslinjer og prosedyrer for å fremme ansvarlig spill.

Medlemsbedriftene skal ha en besluttsom tilnærming til tiltak som er vedtatt for å forhindre problematisk pengespill. De skal opprettholde prosedyrer for identifisering, gjenkjenning og tiltak som skal treffes med hensyn til problemspillere, blant annet ved bruk av overvåkingssystemer som analyserer individuell kundeadferd med det formål å identifisere problematisk pengespill, samt prosedyrer for kundeinteraksjon, spesielt hvor det er adferd som indikerer problematisk pengespill.

Medlemsbedriftene skal følge følgende tiltak:

 • Ingen mulighet for uregistrert deltakelse i pengespill
 • Skal vise følgende informasjon fremtredende på deres hjemmeside: Et symbol som indikerer at mindreårig pengespill ikke er tillatt, og en informasjon om ansvarlighet som sier at pengespill er skadelig dersom det ikke skjer kontrollert, og en informasjon om hvordan man kan få hjelp.
 • Skal ha og iverksette retningslinjer og prosedyrer for å hindre at mindreårige bruker pengespilltjenester, eller har en konto.
 • Skal ha kundeservicefunksjoner som tilbyr råd om ansvarlig pengespill som er lett tilgjengelig både online og via personlig kontakt, for å hjelpe kundene i alle saker knyttet til deltakelse i pengespilltilbudet.
 • Skal ha en leder spesielt dedikert til, og med god kunnskap om ansvarlig pengespill, med et overordnet ansvar for å overvåke tiltakene og forpliktelsene for å forhindre problematisk pengespill.
 • Ansatte som arbeider direkte med kunder skal regelmessig bli trent i ansvarlighet og rutiner og få en forståelse for hvordan man oppdager og identifiserer problematisk pengespill.
 • For å øke kundenes bevissthet om sin bruk av tid og penger, skal spilleselskapene gjøre følgende informasjon lett synlig og tilgjengelig for kundene: balansen på kundenes konto med relevant valuta, og mulighet for å få tilgang til sin spillhistorikk inkludert totale innskudd, uttak og gevinster.
 • For å ytterligere å bistå kundene skal spilleselskapene også gjøre kundeservicefunksjoner lett tilgjengelige; hjelpelinjer og veiledning for å kontakte organisasjoner som bistår med hensyn til spilleproblemer
 • Spilleselskaper som tilbyr repeterende sjansespill som spilles mot selskapet, og hvis utfall bestemmes av en tilfeldighet, må gi kunder muligheten til å få et varsel med bestemte intervaller i tid. Slike varsler skal gi kundene statistikk over hvor lang tid han har brukt til å spille så langt, og informasjon om gevinst og tap i løpet av denne perioden. Meldingene skal bekreftes av kunden, som i tillegg til å bekrefte meldingen, skal gis anledning til å stoppe eller fortsette å spille.
 • Kundene skal ha en mulighet til å foreta selvtest av sin spilleoppførsel og spillemønster.
 • Det skal være obligatorisk for spilleselskapene å gi kundene muligheten til enhver tid, og på en enkel og sikker måte, å kunne velge pauseperioder (avkjølingsperioder), og selvutestenging. Disse verktøyene skal være tilgjengelige via den enkelte kundes konto med innstillinger.
 • Kunder som er selvstendig pauset eller utestengt skal ikke motta direktekommunikasjon som e-post eller SMS fra spilloperatøren med en oppfordring til å gamble igjen. Slik kommunikasjon kan bare gjenopptas når en periode med selvutestenging er over.
 • Kunder skal tilbys og oppfordres til å sette grenser for innskudd.
 • Alle kontoer som tilhører kunder som innrømmer å være problemspillere, skal umiddelbart stenges av spilleselskapet.
 • Spilleselskapene skal ha informasjon om ansvarlig spill som skal være permanent og godt synlig på nettsiden og på alle distribusjonsplattformer der det er aktuelt, og ha en klar lenke og peker på kilder som gir mer detaljert informasjon, f.eks. nasjonale hjelpelinjer og andre behandlingsinstitusjoner som kan gi råd om problematisk pengespill.

Spilleselskapene må hele tiden vurdere virkningene av tiltak som er gjennomført og oppdatere rutinene tilsvarende. I tillegg vurderer NBO at det ville være nyttig å ha et sentralt nasjonalt verktøy for selvutestenging. Man innrømmer at dette er vanskelig for næringen å oppnå på egen hånd, blant annet på grunn av databeskyttelsesproblemer (personvern). NBO ønsker derfor å gå i dialog med Lotteritilsynet med sikte på å etablere et slikt sentralt nasjonalt verktøy for selvutestenging.

3 Markedsføring av pengespilltjenester

3.1 Generelle regler for markedsføring

Markedsføring er sentrale elementer i forfremmelsen av pengespilltjenester med sikte på å trekke de som ønsker å engasjere seg i pengespillaktiviteter, mot trygge og sosialt ansvarlige tilbud. Dette er en viktig forutsetning for å gjennomføre en omfattende kanaliseringspolitikk. I tillegg har markedsføring funksjonen som en informasjonskanal mellom operatører og kunder.

Bekymringer har blitt uttrykt at markedsføring for pengespilltjenester kan føre kunder til pengespill tilbud som kan medføre problematisk pengespill. For å øke samfunnsansvaret i utformingen av markedsføring for pengespilltjenester har Trade Association utarbeidet en kode med intensjon om å øke ansvaret for spilloperatørens markedsføring av spill. Dette skal gjennomføres ved å etablere rammer og verktøy for å øke forbrukerbeskyttelse og for å sikre at pengespill ikke går fra underholdning til avhengighet. Adferdskodeksen omfatter alle former for kommunikasjon eller aktivitet via TV, internett, sosiale medier og utskriftsmedier som fremmer pengespill eller merker, og angir følgende regler som medlemmer må overholde.

Markedsføringen av pengespilltjenester må:
• Vær sosialt ansvarlig, og legge særlig vekt på å beskytte barn, unge og sårbare personer mot skade eller utnyttelse.

 • Inkluder en «18+» eller «Minimumsalder 18» eller tilsvarende melding for deltakelse.
 • Ikke fremstille offisielle merkevareambassadører der de brukes, som at deres deltakelse i pengespill har bidratt til deres suksess.
 • Ikke formidle inntrykk av at å delta i pengespill vil gi en løsning på økonomiske problemer eller øke kundens sosiale aksept.
 • Ikke vis eller oppfordre til sosialt uansvarlig spilloppførsel som kan føre til økonomisk, sosial eller følelsesmessig skade.
 • Ikke gi inntrykk av at pengespill muliggjør en flukt fra personlige, profesjonelle eller pedagogiske problemer som ensomhet eller depresjon.
 • Ikke utnytte svakheter, troverdighet, manglende erfaring eller mangelfull kunnskap hos utsatte personer.
 • Ikke vise pengespill som noe som er uunnværlig eller har forrang i ens liv, f.eks. som er viktigere enn familie, venner eller faglige eller pedagogiske forpliktelser.
 • Ikke koble spill med forførelse, seksuell suksess eller forbedret attraktivitet.
 • Ikke fremstille som at ensomt pengespill er å foretrekke framfor sosiale spill.
 • Ikke utnytte kulturell tro på pengespill eller flaks
 • Presentere sjansen for å vinne på en korrekt og balansert måte som ikke skaper inntrykk av at sannsynligheten for å vinne er større enn den faktisk er
 • Ikke oppfordrer kundene til å jage sine tap ved å delta i nye spill.
 • Ikke vær urimelig påtrengende eller aggressiv. Ved å vurdere om markedsføring er urimelig påtrengende eller aggressiv, må man ta hensyn til form, bruk av lyd, animert innhold eller andre levende bilder og sammenheng ellers.
 • Ikke sende e-post eller SMS til aktive / registrerte kunder uten forhåndsgodkjenning. Kravet om forhåndsgodkjenning gjelder ikke for operative meldinger til kunder i henhold til kundeavtaler.
 • Ikke sende informasjon til personer som har pauset eller stoppet seg selv fra å delta i pengespill.

3.2 Info om ansvarlig pengespill

Det er god praksis å inkludere en passus om ansvarlig pengespill i all markedsføring der det er praktisk. En slik melding er et krav for alle pengespillreklamer på TV.En slik melding om ansvarlig spill er ment å oppmuntre den enkelte bruker til å være moderat og å være oppmerksom på omfanget av eget pengespill. Meldingen kan formuleres på mange måter, og enkelte formuleringer kan være underlagt opphavsrett. Noen eksempler på egnet ordlyd er «Spill forsiktig», «Spill for gøy, ikke for å vinne», «Ikke la spillet spille deg», «Vinnere vet når de skal stoppe.» Siden det er mange former for markedsførings- og markedsføringskanaler, er det vanskelig å legge presise krav til hvordan en ansvarlig melding skal presenteres. Det bør imidlertid sikres at meldingen vises slik at mottakeren blir oppmerksom på den.

3.3 Tiltak for å hindre markedsføring av pengespilltjenester rettet mot mindreårige

Markedsføring av pengespilltjenester skal ikke rettes mot barn og unge under 18 i form av kommunikasjonsformat eller valg av medium. Videre skal ungdom under 18 år ikke brukes i reklame. I tillegg innebærer dette at logoer og / eller markedsføringsmeldinger for spilleselskaper ikke skal vises på varer som er rettet mot eller utformet for barn. Med tanke på at barn og unge under 18 først og fremst mottar markedsføringsmeldinger via nettet og sosiale medier i stedet for fra live-tv-sendinger, må spilloperatører benytte seg av passende dataverktøy og dataene de har tilgjengelig om sine kunder når de annonserer på nettet og på sosiale medier, for å unngå markedsføring for denne gruppen av individer. Når markedsføring på sosiale medier muliggjør screening for brukerens alder (f.eks. Twitter) eller aldersbegrenset innhold (for eksempel YouTube), må spilleselskapene benytte denne muligheten til å sikre at markedsføringsmateriale ikke vises for barn eller unge under 18 år.

 1. Tiltak for å motvirke kriminelle aktiviteter

Medlemsselskapene skal iverksette en policy for å håndtere mistanke om svindel, transaksjoner som kan ha sammenheng med hvitvasking av penger og kampfesting, eller andre kriminelle aktiviteter. Selskapet skal ha en leder spesielt dedikert til å iverksette tiltak for å motvirke slike aktiviteter. Alle ansatte skal gjøres oppmerksom på deres personlige ansvar med hensyn til å oppdage og rapportere mistenkelig oppførsel, og deres plikter til å rapportere dette til denne lederen.

 • Alle medlemmene i NBO er forpliktet til å utføre egnede kjenn-dine-kunde kontroller senest når kunden har gjort innskudd eller uttak tilsvarende 2.000 euro.
 • Alle medlemmer i NBO skal ved hjelp av en risikobasert tilnærming ha retningslinjer og rutiner for å gjennomføre en egnet kontroll om pengenes opphav og kilde til kontroll av økonomisk evne.
 1. Oppfølging og revisjon

Ordlyden i adferdskodeksen fokuserer på de vanligste formene for markedsføring, inkludert internett, sosiale og trykte medier og TV-reklame. Teknologisk utvikling gjør det mulig å utvikle nye markedsføringskanaler hele tiden. Når det er mulig, bør intensjonene og prinsippene i adferdskodeksen også tolkes som gjelder for nye medier og forbrukerrettede kanaler. Adferdskodeksen vil bli evaluert og revidert regelmessig – en gang i året som et minimum. Evalueringen og revisjonen vil bli gjennomført av NBO, om nødvendig i samarbeid med tredjeparter.

 

 1. Compliance

NBO vil etablere rutiner for å sikre overholdelse av adferdskodeksen og å håndtere saker og klager vedrørende brudd på bestemmelsene i adferdskodeksen.

Code of Conduct – retningslinjer for NBO

CODE OF CONDUCT – THE NORWEGIAN TRADE ASSOCIATION FOR ONLINE GAMING

 

1. Introduction

The code of conduct seeks to ensure a consistent offering of online gambling to address the potential risks associated with gambling for consumers whilst ensuring a level playing field between gambling operators.The members of the Trade Association offer their services on an international market and to an international audience. The code of conduct will to ensure that Norwegian customers are guaranteed an appropriate level of protection.

For the majority of customers, gambling is an entertainment and a leisure activity. However, some customers do develop gambling problems. Gambling operators have therefore a particular responsibility to take all reasonable steps to minimize the potential harmful effects of gambling. The purpose of this code is to enhance the protection of consumers, and to help ensure that gambling does not morph from entertainment into addiction.

Gambling is a leisure activity for adults. The code will also ensure that children under 18 do not gain access to gambling activities.

Members of the Trade Association agree to comply with the code of conduct. The code should be regarded as a benchmark and as a set of minimum requirements for its members. Individual gambling operators may go beyond the stipulations contained in the code.

The code supplements legislation already applicable to member companies in their respective licensing jurisdictions.

 

 1. Responsible gaming

Gambling shall be delivered responsibly in a framework which ensures that it’s fair, safe and secure for the customer, across the different gambling forms and platforms for distribution. Particular attention is to be given to ensuring protection of the vulnerable. To this end gambling operators shall have in place policies and procedures to promote responsible gambling.

Member companies shall take a dynamic approach to measures adopted to prevent problem gambling. They shall maintain procedures on the identification, detection and actions to take with regards to problem gamblers, including through the use of monitoring systems which analyze individual customer behavior with the intention of identifying problem gamblingas well as procedures on customer interaction particularly where they are concerns indicating problem gambling.

Member companies shall comply with the following measures:

 • No possibility for un-registered participation in gambling offers;
 • Shall display the following information prominently on their website: a sign that indicates that underage gambling is not permissible and a responsible gambling message which provides that gambling is harmful if it is not controlled and information about customer support measures;
 • Shall have and put into effect policies and procedures to prevent minors from making use of their gambling services and, or from holding an account.
 • Customer service functions offering advice on responsible gambling which are easily accessible both online or via personal contact, to help customers in all matters related to participation in gambling offers.
 • Employment of an officer especially dedicated to and with extensive knowledge of, responsible gambling with an overarching responsibility to oversee the undertaking of measures to prevent problem gambling.
 • Employees working directly with customers shall be periodically trained in responsible gambling procedures and be given an understanding on how to detect and identify problem gambling.
 • In order to increase the customers’ awareness of their expenditure of time and money, gambling providers shall make the following information readily available and easily accessible to the customer: the balance on the customers’ account and relevant currency and the ability to access the customers gambling history including total deposits, withdrawals and winnings.
 • In order to further assist customers, gambling providers shall also make readily available customer service functions; helplines or means to contact organizations providing assistance in respect of gambling disorders.
 • Gambling operators that offer repetitive games of chance played against the house, the outcome of which is determined by a random generator, must provide customers with the possibility of requesting an alert at certain intervals in time. Such alert shall provide customers with statistics of the amount of time which the customer has spent playing so far, information regarding their winnings and losses during such period of time. The messages must subsequently be acknowledged by the customer, who, in addition to acknowledging the message, must be given the opportunity to either stop or continue playing.
 • The possibility for customers to undertake self-evaluation tests of their playing behavior and patterns.
 • Mandatory for operators to provide customers with the possibility to choose cooling off periods and to make available to customers, at all times, a simple and secure procedure for self-exclusion. These tools should be accessible via the individual customer`s account and settings.
 • Customers who are self-excluded shall not receive e-mail or SMS from the gambling operator with an incitement to gamble again. Such communication may only be resumed when a period of self-exclusion is over.
 • Customers must be offered and encouraged to set stake or deposit limits.
 • All accounts belonging to customers who admit to being problem gamblers shall be closed immediately by the license holder.
 • Shall include responsible gambling information which is to be permanently visible on the website and a clear link and point to sources that give more detailed information e.g. National Helplines and other treatment agencies that may advise on problem gambling on all distribution platforms, where applicable.

 Companies must constantly review the effects of measures implemented and update their procedures accordingly.

In addition, the Trade Association considers that it would be useful to have a central national tool for self-exclusion. The Association admits that this it is difficult for the industry to achieve this on our own accord, due to,interalia,data protection issues. The Association wishes therefore to enter a dialogue with the Norwegian Gaming Authority with the intention to undertake the establishment of such a central national tool for self-exclusion.

 

 1. Marketing of gambling services

3.1 General rules for marketing

Marketing are central elements in the promotion of gambling services with the intention to draw those, who wish to engage in gambling activities, towards safe and socially responsible offers. This is an important presupposition for the undertaking of a comprehensive channeling policy. In addition, marketing has the function as an information channel between operators and customers.

Concerns have been expressed that marketing for gambling services may lead customers to gambling offers that may entail problematic gambling. In order to enhance social responsibility in the design of marketing for gambling services, the Trade Association has drawn up a code with the intention to increase the responsibility of the gambling operators’ marketing of games. This is to be undertaken by establishing frameworks and tools, in order to enhance the protection of consumers and to help ensure that gambling does not morph from entertainment into addiction. The code encompasses all forms of communication or activity via TV, internet, social media and print media that promotes gambling or brands, and sets out the following rules which members must comply to.

The marketing of gambling services must:

 • Be socially responsible, and incorporate a particular emphasis on protecting children, young people and vulnerable audiences from harm or exploitation.
 • Include an “18+” or “Minimum age 18” or equivalent message for participation
 • Not be done to falsely imply that where official brand ambassadors are used, taking part in gambling has contributed to their success.
 • Not convey the impression that taking part in gambling will generate a solution for financial problems or increase the customer’s social acceptance.
 • Not show or encourage socially irresponsible gambling behavior that might lead to financial, social or emotional harm
 • Not suggest that gambling permits an escape from personal, professional or educational problems such as loneliness or depression
 • Not inappropriately exploit the weaknesses, credulity, inexperience or insufficiency of knowledge of vulnerable individuals
 • Not show gambling as something that is either indispensable or takes precedence in one’s life, e.g. is more important than family, friends or professional or educational obligations
 • Not connect games with seduction, sexual success or enhanced attractiveness
 • Not suggest that solitary gambling is preferable to social games

Not exploit cultural beliefs regarding gambling or luck

 • Present the chance of winning in a correct and balanced manner which does not create the impression that the likelihood of winning is greater than it actually is
 • Not encourage customers to chase their losses via participating in new games.
 • Not be unreasonably intrusive or aggressive. Upon assessing if marketing is unreasonably intrusive or aggressive one must take consideration to the form, use of sound, content animation or other living pictures and context otherwise.
 • Not be sent to active/registered customers via e-mails or SMS without prior consent. The requirement for prior consent does not apply to operational messages to customers pursuant to customer agreements.

 

 • Not be sent to persons who have self-excluded themselves from participating in gambling offers.

 

3.2 Responsible-gambling message

It is good practice to include a responsible-gambling message in all marketing where practicable, and such a message is a requirement for all gambling commercials on TV.

A responsible-gambling message is intended to encourage the individual user to be moderate and to be aware of the extent of their own gambling. The message can be formulated in many ways, and some wordings may be subject to copyright. Some examples of suitable wording are “Gamble carefully”, “Gamble for fun, not to win”, “Don’t let the gambling play you”, “Winners know when to stop.”

 

Since there are many forms of marketing and marketing channels, it is difficult to lay down precise requirements for how a responsible-gambling message should be presented. However, it should be ensured that the message is displayed in such a way that the recipient is made aware of it.

 

3.3 Measures to prevent marketing of gambling services targeting minors

The marketing of gambling services should not target children and young people below 18 in terms either of the format of the communication or the choice of medium. Furthermore, young people under 18 shall not be used in advertisements In addition entail logos and/or marketing messages for gambling providers shall not appear on merchandise targeted at or designed for children.

 

Taking into account that children and young people under 18 primarily receive marketing messages via the Web and social media rather than from live TV broadcasts, gambling operators must make use of suitable data tools and the data they have available about their customers when advertising on the web and on social media, in order to avoid marketing to this group of individuals. When marketing on social media that enables screening for the user’s age (eg Twitter) or age restricted content (eg YouTube), gambling providers must use that opportunity to ensure that marketing material is not displayed to children or young people under 18.

 

 1. Measures to counteract criminal activities

Member companies shall implement a policy to act upon suspicion of fraud, transactions that may have a connection to money laundering and match fixing, and other criminal activities. Companies must employ an officer especially dedicated the undertaking of measures to counteract such activities. All employees shall be made aware of their personal responsibilities with regard to detecting and reporting suspicious behavior, and their duties to report this to the dedicated officer.

 

 • All members are obliged to carry out suitable know your customer checks at the latest when the customer have deposited or withdrawn 2,000 euros.
 • All members shall, using a risk-based approach, have policies and procedures in place to carry out suitable source of fund and source of wealth checks.

 

 1. Follow and audit

The wording of the code of conduct focuses on the most common forms of marketing, including internet, social and print media and TV advertising. Technological developments are enabling new marketing channels to be developed all the time. Wherever possible, the intentions and principles of the code should also be interpreted as applying to new media and consumer-targeted channels.

The Code will be evaluated and revised regularly – at least once a year as a minimum. The evaluation and audit will be conducted by the Trade Association, if necessary, in co-operation with third parties.

 

 1. Compliance

The Trade Association will establish routines to ensure compliance with the code of conduct, and to deal with cases and complaints regarding breach of the provisions in the code.

Dette er Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO)

NBO er en interesseorganisasjon for selskaper som tilbyr spill og underholdning på nett.

Vi er grunnlagt av Kindred Group, Betsson Group, ComeOn! og Gaming Innovation Group. Organisasjonens formål er å fremme en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill, samt oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad – til beste både for spillere, operatører og samfunnet forøvrig.  NBO skal arbeide for å styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill, herunder politikere, embetsverk, interesseorganisasjoner, medier og offentligheten.

Generalsekretær er Carl Fredrik Stenstrøm. Styrelder er Rolf F. Sims.

 

– Ja til svenske tilstander

I et debattinnlegg i Dagbladet 3. mai, kaller generalsekretær Hans Kristian Lillehagen i ExtraStiftelsen en spade for en spade. Han konkluderer med at han ikke ønsker ”svenske tilstander” på det norske pengespillmarkedet.

I en følelsesbasert pengespilldebatt, der mye handler om omsorg for individet, er fakta og innsikt viktige faktorer. Vi, som jobber for en norsk lisensordning etter modell fra Sverige og Danmark, er overbevist om at en pengespillmodell som samler alle aktører og spillere under ett, lovregulert regime, er den mest ansvarlige løsningen for å skape bedre beskyttelse for spillerne.

La oss se på noen nøkkelfakta etter drøye fire måneder med svensk lisensmodell:

 • Alle er enige om at det svenske reklametrykket er alt for stort. Men det er kanskje ikke så unaturlig i en oppstartsmåned, siden flere aktører har behov for å vise at de har fått svensk lisens. De statlige selskapene har samme behov for å fortelle at de nå kan tilby nye produkter. Men reklametrykket avtar allerede, og kommer naturlig til å begrenses mer over tid. Om ett år er det mer normalisert.
 • Den aller viktigste samfunnseffekten er at alle selskaper i Sverige nå følger samme, strenge regelverk for markedsføring og spillansvar. Det er opprettet en nasjonal sperretjeneste – Spelpaus.se – der spillere kan utestenge seg selv, og da fra alle tilbud samtidig. Per 1. april hadde 30.000 svensker (7000 kvinner og 23.000 menn) benyttet seg av denne selveksklusjonen, mangedobbelt av hva myndighetene og eksperter først trodde.

Innenfor online pengespill er ”svenske tilstander” tryggere og bedre enn det norske, der monopolet kun har kontroll over halvparten av spillerne. I Sverige har man nå fått full kontroll over markedet. Kundene – spillerne – er vinnerne gjennom bedre beskyttelse, velfungerende verktøy mot problemspilling og valgfrihet. Og en ny kran er åpnet for finansiering av idrett, frivillighet og stat.

Ved utformingen av en norsk modell kan vi lære av Sverige og Danmark, og skape en enda tryggere og mer samfunnsmessig lønnsom modell. Vi kan for eksempel lage enda tydeligere regler enn de svenske, for hvordan markedsføring kan og ikke kan utformes og når den kan sendes – og derigjennom regulere volumet.

Fakta og innsikt bør trumfe følelser i den videre debatten. Les mer

Velkommen til NBOs fagseminar

Velkommen til lansering av NBO og fagseminaret «Finansiering av norsk idrett i fremtiden»! Norsk bransjeorganisasjon for onlinespill (NBO) inviterer til presentasjon av sine nye, etiske retningslinjer (Code of Conduct) og fagseminaret «Finansiering av norsk idrett i fremtiden».

 

Tid: Mandag 20. mai klokka 09.00 – 12.00

Sted: Stratos, Youngstorget 2 B

Konferansier er Erik Wold.

 

Program:

08:45

Registrering, ankomst, servering


09:00

Velkommen

v/Rolf Sims, styrelder NBO


09:05

Presentasjon av NBO og foreningens etiske retningslinjer Code of Conduct

v/ Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær NBO


09:25

Samfunnsøkonomi og pengespill

v/Leo Grünfeld, doktor i samfunnsøkonomi og partner i Menon Economics


09:55

Finansiering av idrett og frivillighet

v/ Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver Norges Idrettsforbund


10:15 – 10:30

Pause


10:30

Erfaringer fra Danmark

v//Birgitte Sand, direktør Spillemyndighet i Danmark


10:50

Plenumsdiskusjon: Finansiering av norsk idrett i fremtiden

Deltagere: Leif Welhaven (VG), Andreas Selliaas (Idrettspolitikk.no), Pål Anders Ullevålseter (Motorsportforbundet), Carl Fredrik Stenstrøm (NBO).


11.30

Hvor går politikken?

v/Tage Pettersen, medlem i kulturkomiteen på Stortinget (H) og president Norges Ishockeyforbund.


11.45 – 13,00

Lunsj og mingling