Spørsmål og svar

Vil ikke økt tilbud av spill føre til at spillavhengigheten vil øke?

Myndighetenes egne undersøkelser viser at omfanget av problemspill øker med dagens modell. Befolkningsundersøkelsen fra mai 2020, gjennomført av Universitetet i Bergen, viser at 55 000 nordmenn har problemer med spill og 122 000 nordmenn er i risikoen for å få det. Dette er en økning fra 34 000 problemspillere i forrige undersøkelse gjort i 2015. Vi mener tallenes tale er tydelig og at måten spillmarkedet er regulert på i dag, gjør at myndighetene mangler verktøy for å bekjempe problemspill.

Hvilke resultater er det Danmark og Sverige har oppnådd med en ny regulering?

Både Sverige og Danmark har valgt å regulere hele spillmarkedet, også de internasjonale aktørene. Det vi ser i Sverige og Danmark er at bransjen reguleres strengere. På tross av kort tid siden de opphevet monopolet, viser erfaringer at andelen av markedet under nasjonal kontroll har økt drastisk etter at den nye reguleringen ble innført. Omfanget av problemspill går ned.

Vil ikke en ny regulering kun legge til rette for flere aktører som vil utkonkurrere Norsk Tipping og Rikstoto?

En reguleringsmodell vil legge til rette for en helhetlig regulering av markedet, med like konkurransevilkår for samtlige aktører. En reguleringsmodell vil fange opp alle former for spill og spillere i det norske markedet. Vi ønsker verktøy som ansvarliggjør aktørene, noe som er umulig i et uregulert marked. Regulering gir mulighet til å stenge ut de useriøse aktørene, stille krav til både aktørene og spillerne, slik at vi kan sikre at spillene som tilbys er ansvarlige, og at selskapene som nordmenn faktisk spiller hos, skatter til Norge.

Hva legger NBO i ansvarlig spill?

Alle av NBOs medlemmer er ansvarlige. Våre aktører samarbeider med de samme ansvarlighetsmiljøene som Norsk Tipping. Alle har signert vår code of conduct,som tegner opp en rekke kriterier alle selskapene har forpliktet seg til å følge. Alle våre medlemmer praktiserer dessuten individuelle tapsgrenser, som kalles Source of wealth på engelsk., Individuelle tapsgrenser innebærer at spillerne ikke kan spille mer enn det de har i disponible midler. Dette vil si at selskapene praktiserer taps-og inntektsgrenser i dag. Ansvarlighet er avgjørende for oss.Hvis vi ikke opererer ansvarlig vil vi miste vår lisens til å tilby pengespill. Det er ingen som er tjent med at vi har flere problemspillere.

Hva er det som er så problematisk med enerettsmodellen slik den fungerer i dag?

Dagens enerettsmodell er utdatert. Den uthules og gir ikke myndighetene kontroll på det økende pengespillet utenfor monopolet. Myndighetenes egne undersøkelser viser at omfanget av problemspill øker med dagens modell, samtidig som store inntekter kunne kommet fellesskapet til gode, forsvinner ut av landet.

Hvilke resultater fra Danmark og Sverige er det NBO viser til?

Både Sverige og Danmark har valgt å regulere hele spillmarkedet, også de internasjonale aktørene. Det vi ser i Sverige og Danmark er at bransjen reguleres strengere. På tross av kort tid siden de opphevet monopolet, viser erfaringer at andelen av markedet under nasjonal kontroll har økt drastisk etter at den nye reguleringen ble innført. Omfanget av problemspill går ned.

Hva er grunnen til at internasjonale selskapene står i bresjen for å bli underlagt norsk regulering?

Det er først og fremst fordi vi ser at dagens enerettsmodell er lite bærekraftig og utdatert. Dagens system fører til at en stor og økende del av markedet i stor grad er uregulert. Myndighetenes egne undersøkelser viser at problemspill øker under dagens uregulerte marked. Det tjener ingen på. Vi tror at en ny reguleringsmodell vil føre til at Norge får mer kontroll over markedet og mer penger som kan gå til samfunnsnyttige formål.