Under en fjerdedel av Norsk Tippings inntekter berøres av lisens

78% av Norsk tippings inntekter forblir i monopolet i en lisensmodell

Med lisensordning vil Norsk Tipping fortsatt ha enerett på spill som Lotto, Ekstra, Joker og Tipping. Dette utgjør 6,7 milliarder kroner – eller 78 % – av dagens inntekter.  Det er kun onlinespill som konkurranseutsettes – og her spiller mer enn 6 av 10 nordmenn hos utenlandske selskaper allerede.

Det er en utbredt «sannhet» blant forsvarerne av spillmonopolet at en lisensmodell vil true Norsk Tippings inntektsgrunnlag og dermed føre til mindre pengeoverføringer til idrett, kultur og frivillighet. Virkeligheten er heldigvis en annen.

Bare onlinespill vil bli konkurranseutsatt – dvs. 22% av Norsk Tippings omsetning

I det foreslåtte lisenssystemet åpnes det kun for å konkurranseutsette onlinespill (dette er samme ordning som i Sverige og Danmark). Det betyr at i praksis at spill som Lotto, Ekstra, Joker, Tipping og Belago fortsatt vil være eksklusive inntektskilder for Norsk Tipping.

Hva betyr så dette i praksis?

  • I dag omsetter Norsk Tipping totalt for omlag 8,6 milliarder norske kroner årlig. Av dette kommer 22 % (ca. 1,93 milliarder NOK) fra onlinespill/nettspill. Det betyr at 78 % av nåværende inntekter vil fortsatt være eksklusive for Norsk Tipping ved omregulering til lisens.
  • I dag spiller nordmenn allerede online for ca. 3.9 milliarder kroner hos utenlandske aktører (tall hentet fra det internasjonale analyseselskapet H2GC). Det gjør at nesten 67% av all norsk onlinespilling foregår hos andre selskaper enn «monopolisten» Norsk Tipping.

I et lisenssystem vil norske myndigheter ha mulighet til å skattlegge disse milliardene som i dag forsvinner ut av landet uten at idrett og frivillighet får ei kroner.  Samtidig vil 78 % av dagens inntekter fra Norsk Tipping forbli urørt.

Summen av dette blir mer penger til gode formål, og en spillpolitikk som fungerer. Vi får rett og slett i både pose og sekk.

Det er ikke slik at Norsk-Tippings inntekter i den konkurranse utsatte delen vil forsvinne, men vil være i tillegg til de nyregulerte inntektene. 

Chart by Visualizer

Brutto omsetning 2020 - produkter som vil være igjen i et monopol

Illustrert nedenfor finner du omsetningsfordelingen på produkter som vil kunne ligge igjen i et monopol.
NB Belago og Multix er ikke med her fordi det bare foreligger tall på netto omsetning.

Chart by Visualizer

Netto omsetning 2020 - produkter som vil være igjen i et monopol

Illustrert nedenfor finner du fordelingen av netto bidrag fra de produkter som vil kunne ligge igjen i et monopol – inklusive Belago og Multix.

Chart by Visualizer