Ansvarlig lisensregulering vil gi større gevinst til fellesskapet

Manglende regulering av spillmarkedet gjør at store inntekter går tapt. Menon Economics la i 2018 frem en rapport som viser at samfunnet i dag går glipp av ca. 2 milliarder i skatteinntekter.

Norgeskartet viser inntekter dersom man fordeler disse jevnt på alle landets fylker. Fordelingen tar utgangspunkt i fylkenes befolkningsandel, og personer i alderen 18-70 år.

Menon Economics er i rapporten tydelig på at et velfungerende lisensregime vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig er det også mer sannsynlig at en lisensmodell vil bidra til at de overordnede målsetningene for spillpolitikken kan oppnås, også i fremtiden. Problemet med dagens enerettsmodell er blant annet at stadig flere spillere og dermed en større andel omsetningen fra pengespill flyttes ut av Norge, utenfor norske myndigheters kontroll. Det gjør at inntektsgrunnlaget til samfunnsnyttige formål i dag er under sterkt press.  

Menon Economics peker i tillegg på at en streng regulering vil gi myndighetene flere og bedre verktøy for en mer målrettet innsats mot problemspilling. Med andre ord vil en regulering av hele markedet bidra til økte inntekter til samfunnsnyttige formål, som idrett, frivillighet og kultur, og bidra til økt myndighetskontroll.

En lisensmodell vil innebære at det åpnes for at flere spillselskap kan søke om lisens til å tilby pengespill i det norske markedet. Dermed vil alle aktørene reguleres etter norske lover og regler, følge myndighetenes krav om å beskytte problemspillere og betale skatt i Norge.

Klikk deg inn på kartet for å se merinntektene hvert fylke vil få i året.

Les rapporten her.

Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke

Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke
Troms og FinnmarkNordlandTrøndelagMøre og RomsdalInnlandetVestlandVikenOsloVestfold og TelemarkRogalandAgder

Troms og Finnmark

 • Merinntekter per år: 90 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 242,224

Nordland

 • Merinntekter per år: 89 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 240,341

Trøndelag

 • Merinntekter per år: 175 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 470,425

Møre og Romsdal

 • Merinntekter per år: 99 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 265,213

Innlandet

 • Merinntekter per år: 138 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 370,544

Vestland

 • Merinntekter per år: 237 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 638,056

Viken

 • Merinntekter per år: 464 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 1,248,82

Oslo

 • Merinntekter per år: 259 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 697,549

Vestfold og Telemark

 • Merinntekter per år: 156 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 421,185

Rogaland

 • Merinntekter per år: 179 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 481,783

Agder

 • Merinntekter per år: 115 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 308,430