Ansvarlig lisensregulering vil gi større gevinst til fellesskapet

Manglende regulering av spillmarkedet gjør at store inntekter går tapt. Menon Economics la i 2018 frem en rapport som viser at samfunnet i dag går glipp av ca. 2 milliarder i skatteinntekter.

Norgeskartet viser inntekter dersom man fordeler disse jevnt på alle landets fylker. Fordelingen tar utgangspunkt i fylkenes befolkningsandel, og personer i alderen 18-70 år.

Menon Economics er i rapporten tydelig på at et velfungerende lisensregime vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samtidig er det også mer sannsynlig at en lisensmodell vil bidra til at de overordnede målsetningene for spillpolitikken kan oppnås, også i fremtiden. Problemet med dagens enerettsmodell er blant annet at stadig flere spillere og dermed en større andel omsetningen fra pengespill flyttes ut av Norge, utenfor norske myndigheters kontroll. Det gjør at inntektsgrunnlaget til samfunnsnyttige formål i dag er under sterkt press.  

Menon Economics peker i tillegg på at en streng regulering vil gi myndighetene flere og bedre verktøy for en mer målrettet innsats mot problemspilling. Med andre ord vil en regulering av hele markedet bidra til økte inntekter til samfunnsnyttige formål, som idrett, frivillighet og kultur, og bidra til økt myndighetskontroll.

En lisensmodell vil innebære at det åpnes for at flere spillselskap kan søke om lisens til å tilby pengespill i det norske markedet. Dermed vil alle aktørene reguleres etter norske lover og regler, følge myndighetenes krav om å beskytte problemspillere og betale skatt i Norge.

Klikk deg inn på kartet for å se merinntektene hvert fylke vil få i året.

Les rapporten her.

Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke

Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke
Troms og Finnmark Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Innlandet Vestland Viken Oslo Vestfold og Telemark Rogaland Agder

Troms og Finnmark

 • Merinntekter per år: 90 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 178,977

Nordland

 • Merinntekter per år: 89 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 175,304

Trøndelag

 • Merinntekter per år: 175 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 340,253

Møre og Romsdal

 • Merinntekter per år: 99 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 189,440

Innlandet

 • Merinntekter per år: 138 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 272,325

Vestland

 • Merinntekter per år: 237 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 454,989

Viken

 • Merinntekter per år: 464 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 888,825

Oslo

 • Merinntekter per år: 259 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 526,236

Vestfold og Telemark

 • Merinntekter per år: 156 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 304,518

Rogaland

 • Merinntekter per år: 179 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 338,384

Agder

 • Merinntekter per år: 115 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 218,920