Bærekraftig lisensregulering

NBO skal fremme innføringen av en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill.

Styrke kunnskapsgrunnlaget

Vi skal styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill.

Ansvarlig lisensmodell

Vi vil oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad.

Norsk Bransjeforening for Onlinespill

NBO skal fremme innføringen av en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill.

Nyheter