NORSK BRANSJEFORENING FOR ONLINESPILL

NBO skal fremme innføringen av en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill. Skal arbeide for dette gjennom å styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill, uttrykke og underbygge foreningens og medlemmenes synspunkter til politikere, embetsverk, interesseorganisasjoner, medier og offentligheten. Vi vil oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad, til beste både for spillere, operatører og publikum.

Kontaktinformasjon Carl Fredrik Stenstrøm

Medlemsoversikt

Kindred group, Comeon, Betsson og Leo Vegas