18. januar 2024 inviterte Familie- og kulturkomiteen til muntlig høring om DNS-blokkering, her er Torgeir Waterhouse (Otte) sitt innlegg innlegg til komiteen.

Skriftlig innspill fra Otte:

Om DNS-blokkering – uavhengig av årsak til forslag om tiltaket

Høringen omhandler i hovedsak 2 momenter:

1) Innføring av tiltak
2) Tiltak

Dette innspillet omhandler kun tiltaket og de konskekvenser tiltaket kan ha, og altså ikke bakgrunn for lovforslaget.

DNS er en helt sentral infrastruktur for internett og dermed et digitalisert samfunn som det norske. DNS slik det har fungert i mange år har vært lett å manipulere og dermed svekke sikkerheten og den nødvendige tillitten til infrastrukturen. Nettopp fordi DNS er en gammel infrastruktur har den kontinuerlig blitt og forsatt må sikres bedre. Delvis er de tekniske tiltakene som bidrar til kontinuerlig forbedring drevet av bransjen, delvis av myndigheter som Norid og delvis gjennom regulering. Et eksempel på regulering er kommende lov om digital sikkerhet basert på NIS og NIS2 som klassifiserer DNS som samfunnskritisk infrastruktur. Det er et paradoks at det nå foreligger et forslag som er i konflikt med kommende lovverk for å øke sikkerheten.

Forslaget om DNS-blokkering er ikke nytt, men tiltaket har aldri vært effektivt. Videre har utviklingen av teknologi for å gjøre nødvendige forbrdringer i infrastrukturen gjør at effektiviteten nå vil være lavere enn tidligere.

I tillegg til redusert effektivit er det også grunn til bekymring for at tiltaket som foreslått kan bidra til svekket sikkerhet for den enkelte og for pågående utvikling for å øke sikkerheten i både teknologien den enkelte bruker og infrastrukturen.