Forsker Rune Mentzoni etterlyser en felles-nordisk studie med identisk metode for å kunne sammenligne antall problemspillere på tvers av landene.

Det sa han da han gjestet Spillkonferansen i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill på Gjøvik 9. juni.

– Det er ulike oppfatninger av hva tallene vi har for problemspillere i Norden i dag egentlig betyr. Det kjedelige svaret er at det er veldig vanskelig å sammenligne på tvers av landene siden det er brukt ulike metoder. Derfor skulle vi ønske oss en felles-nordisk studie med identisk metode for å kunne sammenligne antall problemspillere på tvers av landene, sa Mentzoni.

Økning i flere land

Han har lang erfaring som del av Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning ved Universitetet i Bergen, som har som mål å øke kunnskapen om spilleproblem knyttet til dataspill og pengespill i Norge.

Under Spillkonferansen viste han tall fra studier knyttet til problemspill i de nordiske landene. De viste en økning i antall problemspillere i lisensregulerte Sverige og Danmark på henholdsvis 0,5 og 0,7 prosent (2021), og 1,5 prosent i Finland som har et statlig spillmonopol (2019).

I Norge  har det vært en signifikant økning i antall problemspillere fra 0,9 prosent i 2015 til 1,4 prosent i 2019.

Vil ha mer deling av data

– Disse studiene kan ikke brukes til å sammenligne på tvers, bare det enkelte lands egen utvikling, sa Mentzoni.

Han mener bevisbyrden ligger på selskapene som vil inn i det norske markedet, og oppfordret alle spillselskaper både innenfor og utenfor enerettsmodellen til mer deling av data for problemspill.

Den neste norske befolkningsundersøkelsen med tall for problemspillere er ventet i mai 2023.

Denne artikkelen er en del av en serie der vi presenterer alle foredragene som ble holdt under Spillkonferansen 12. juni på Gjøvik.