Fallende inntekter og lavere overføringer til formålsmottakere gjør at Finland snart følger etter Sverige og Danmark og bytter ut enerettsmodellen med en lisensregulering.

Det sa den finske spillveteranen Jari Vähänen da han gjestet Spillkonferansen på Gjøvik i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill 12. juni.

– Inntektene går ned. Overføringene til formålsmottakere kuttes fra 2024, og da vil også deres støtte til monopolet falle bort. Neste år er det det parlamentsvalg. Jeg estimerer at Finland innen 2024 har besluttet å innføre en lisensmodell som da kan være oppe å stå fra 2027, sa Vähänen.

Ny lov slo feil

Etter mange år i den finske spillbransjen, jobber han i dag som uavhengig konsulent. Under Spillkonferansen viste han hvordan inntektene til det finske spillmonopolet har gått ned fra 1,79 milliarder Euro i 2016 til 1,12 milliarder i 2021.

I den samme perioden har både verdien av og andelen spill som settes utenfor monopolet økt år for år. For online kasino og sportsspill er det estimert at 2/3 av all omsetning går til andre selskaper enn statseide Veikkaus.

– I 2017 ble det vedtatt en lov som skulle bygge et enda sterkere monopol, gi staten økte inntekter og redusere omfanget av problemspill. Blant annet ble alt spill samlet hos Veikkaus der det tidligere var tre separate selskaper for lotteri & sport, hest og kasino. Men resultatet har vært det motsatte: Inntektene er mye lavere, kanaliseringsgraden er gått ned og Veikaaus mister markedsandeler. Det er heller ikke blitt færre spilleproblemer, sa Vähänen.

Innstiller seg på lisens

I 2022 er det derfor kommet enda nye lovforslag som skal gjøre det vanskeligere for ikke-finske operatører. Blant annet skjerpes markedsføringsreglene også for individer og betalingsformidlinger blokkeres.

– Målet er å styrke Veikkaus, men det er egentlig ikke så mange verktøy igjen for det. Betalingsformidlingsforbudet gjelder for eksempel bare selskapene, ikke kundene – det er fortsatt lov for finner å spill offshore, og de har også rett til å få ut gevinstene sine.  Alt dette driver oss mot en omregulering til lisens som også Veikkaus har begynt å innstille seg på. Akkurat som i Sverige og Danmark.

Denne artikkelen er en del av en serie der vi presenterer alle foredragene som ble holdt under Spillkonferansen 12. juni på Gjøvik.