Debatt innlegg i Vårt Land 5. mai 2020 av Carl Fredrik Stenstrøm, Generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill

Forslaget om full reklamestopp for nettspill på grensen til dogmatisk.

https://www.vl.no/verdidebatt/feil-korona-medisin-fra-spillmotstanderne-1.1709425

Pernille Huseby i Actis og Ingjerd Meen Lorvik i Norsk Forening For Spillproblematikk har en kronikk på trykk i Vårt Land 24. februar. Under tittelen «Vis dugnadsånd stopp spillreklamen» oppfordres hele spillbransjen til å stanse all spillreklame under koronakrisen, herunder all reklame fra Norsk Tipping.

Norsk Bransjeforening for Onlinespill representerer en rekke spillselskaper som ønsker seg en ny spillpolitikk i Norge. Vi er sterke tilhengere av en ansvarlig spillpolitikk. Men etter vårt syn er forslaget om full reklamestopp på grensen til dogmatisk. Vi mener det finnes andre og bedre metoder som ikke bare blir symbolpolitikk, men faktisk har reell innvirkning for de det gjelder.

Ansvarlighet på tvers

Vårt mål er at spillmonopolet erstattes med en ansvarlig lisensmodell for sports- og underholdningsspill. Samtidig ønsker vi å løfte arbeidet for økt ansvarlighet, og at dette skal skje på tvers av alle aktører i bransjen. Blant annet har vi bidratt til å oppfordre bransjen om ekstra aktsomhet i denne spesielle tiden. Og vi har støttet opp under et initiativ fra European Gaming and Betting Association (EGBA), et initiativ som også Lotteritilsynet har omtalt på sine hjemmesider.

Etter vårt syn er det andre metoder enn full reklamestans som vil fungere bedre og mer målrettet overfor de som faktisk trenger hjelp. Vi vil trekke frem erfaringene fra Sverige, hvor de i fjor innførte en ny lisensmodell for spillbransjen med like regler for alle aktørene. Erkjennelsen er at nye tider med internett og global åpenhet fører til andre og nye behov i lovgivningen.

Spillepause virker

Samtidig med at svenske myndigheter innførte lisensmodellen, lanserte de ordningen «Spelpaus». Dette er et nettsted som gir spillere anledning til å sperre seg selv ute fra alle spillselskapene som har lisens. Ordningen viser seg å være et praktisk tiltak som fungerer godt i praksis. Til nå har ca. 50.000 svensker blokkert seg selv fra spilling, og ordningen roses av den svenske regjeringen.

Etter vår oppfatning er det klokt å ha en realistisk og praktisk tilnærming til spillpolitikken. Da må vi tørre å tenke nytt og legge til siden en avleggs symbolpolitikk.