«Dessverre blir dette som å stikke hodet i sanden og håpe på at realitetene omkring deg forsvinner», skriver Carl Fredrik Stenstrøm i Norsk Bransjeforening for Onlinespill.

Kronikk i Medier24.no 3. april 2020

https://www.medier24.no/artikler/du-tar-dessverre-feil-abid/489257

Kjære kulturminister Abid Raja. Du skriver i Medier24 at du vil stanse spill-reklamen på TV for å beskytte de svakeste. Dessverre blir dette som å stikke hodet i sanden og håpe på at realitetene omkring deg forsvinner …

Vi er helt enige med deg i at de svakeste spillerne trenger bedre vern. Men dessverre blir engasjementet ditt byttet ut med gammeldags og klassisk symbolpolitikk. Vi hadde håpet at du heller ville tilføre noe nytt og mer fremtidsrettet til norsk spillpolitikk, i stedet for å klatte på gamle ordninger som ikke fungerer lenger.

Bivirkninger

Lovforslaget som skal stanse markedsføringen av utenlandske spillselskaper er i praksis kun en støtte til Norsk Tipping – ikke en håndsrekning til de med spilleproblemer i Norge. Bivirkningene av forslaget er at tiltaket også rammer et norsk kulturliv som får færre inntekter å rutte med når annonseinntektene forsvinner.

Som ansvarlig statsråd håper vi at du heller vil komme med tiltak som faktisk virker. Vi har tidligere bedt om et dialogmøte for å informere om alternativer til dagens spillpolitikk. Dette har du dessverre ikke tatt deg tid til. Vi tror det er uklokt å lukke ørene for nye tanker og ideer som kan skape bedre løsninger enn dagens forslag. Hvorfor ikke samle alle aktørene rundt samme bord – så kan vi tenke nytt sammen?

«Skinnprosess»

Det er dumt dersom du ikke får hørt og vurdert de gode alternativene som faktisk finnes. Dette er alternativer som vil fungere så mye bedre for alle parter – både for de svakeste og for det norske kulturlivet. Vi frykter dessverre at spillpolitikken blir et offer for en ren «skinnprosess», hvor fakta i realiteten ikke er av interesse. Det er i så fall meget synd. Spesielt for de som sliter med spillproblemer.

I stedet for å kjempe en gammel kamp mot de utenlandske spillselskapene, hadde vi håpet at en liberal og moderne kulturminister heller ville ta nye og mer fremtidsrettede grep. Aller helst i samarbeid med spillbransjen, fordi en ny og ansvarlig lisensmodell vil åpne opp for helt andre virkemidler for de svakeste. Og mer inntekter til gode formål innen idrett og kultur.

Roses av minister

I Sverige innførte de «Spelpaus.se» samtidig som de faset inn den nye ordningen med lisensmodell. Ordningen ble en umiddelbar suksess og roses av landets sosialminister. Etter ett års drift hadde hele 48.000 svenske spillere «pauset seg» fra spilling – hos alle selskapene.

Dette kan du få til i Norge også, Abid. Men da må du våge å tenke nytt!