Helt ferske tall fra Universitetet i Bergen viser at spillavhengigheten i Norge øker, og betydelig flere nordmenn er i risikosonen for å få spillproblemer. Resultatene fra undersøkelsen slår fast nok en gang at norsk spillpolitikk er feilslått, og viser det akutte behovet for en ansvarlig regulering, mener Norsk Bransjeforening for Onlinespill. 

-Det er viktig at omfanget av spillproblemer i samfunnet kartlegges. Spilleavhengighet er et alvorlig samfunnsproblem som rammer enkeltpersoner, familier og samfunnet, og det må fellesskapet bekjempe med en ansvarlig regulering. Vi er dypt bekymret over utviklingen og mener den norske enerettsmodellen feiler med å fange opp alle de norske spillerne, sier Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill.

Universitetet i Bergen har på oppdrag fra Lotteritilsynet gjennomført en befolkningsundersøkelse om penge- og dataspillproblemer. Over 9000 personer i alderen 16 til 74 år har deltatt i undersøkelsen. Undersøkelsen viser at 55 000 nordmenn har problemer med spill, og 122 000 er i risikosonen for å få det. Dette er en økning fra 34 000 problemspillere i forrige undersøkelse gjort i 2015.

– Vi har lenge sett at veksten i det norske spillmarkedet foregår på internett og advart mot at enerettsmodellen er utdatert. Spillere og ei heller spillproduktene følger landegrensene. Realiteten er at om lag halvparten av de som spiller på nett, bruker internasjonale aktører. Myndighetene trenger virkemidler for å regulere hele markedet og luke ut useriøse aktører, sier Carl Fredrik Stenstrøm.

-En ny og ansvarlig modell vil fange opp alle former for spill og spillere i det norske spillmarkedet. Det vil bli mulig å regulere hardere og stille strengere krav til alle spillselskaper. En ny regulering vil sette en helt annen standard for å få bedre kontroll og lette arbeidet for å redusere spillavhengigheten. Vi vil ha verktøy for ansvarlighet, men det er umulig med et uregulert marked.

-Da politikerne i Sverige innførte en lisensmodellen, lanserte de samtidig ordningen «Spelpaus». Dette er et nettsted som gir spillere anledning til å sperre seg selv ute fra alle spillselskapene som har lisens. Ordningen viser seg å være et effektivt tiltak som fungerer godt.Til nå har over 50.000 svensker blokkert seg selv fra spilling, og ordningen roses av den svenske regjeringen. Slike effektive tiltak etterlyser vi fra norske myndigheter.

– Vi registrerer at Lotteritilsynet sier de vil diskutere enerettsmodellen, og etterlyser sammenlignbare nordiske undersøkelser. Det trengs mer kunnskap, og det er noe vi støtter. Det vi vet helt sikkert er at dagens manglende regulering i Norge ikke fungerer og er svært skadelig for problemspillerne og de som er i risikogruppen, avslutter Carl Fredrik Stenstrøm.

Link til befolkningsundersøkelsen

https://lottstift.no/wp-content/uploads/2020/05/Omfang_av_penge-og_dataspillproblemer_i_Norge_2019.pdf

Om NBO

Norsk Bransjeforening for Onlinespill representerer en rekke spillselskaper som jobber for en ny og ansvarlig spillpolitikk i Norge.

Kontakt

Carl Fredrik Stenstrøm

carl.stenstrom@nbo.no

Mob: 4147929

874C28A4-2B6E-46D6-B694-5E687C6E02D8.jpeg