Mens norske myndigheter nekter TV-reklame i et forsøk på å beskytte et svekket spillmonopol, viser erfaringene fra Sverige hvordan en lisensmodell kan beskytte flere problemspillere og dempe reklametrykket.

 Kronikk publisert i SA.no april 2022

Av: Carl Fredrik Stenstrøm Generalsekretær, Norsk Bransjeforening for Onlinespill