Kulturminister Anette Trettebergstuen vil bruke mer penger på å skaffe seg kunnskap om problemspillere. Hun burde heller granske egen spillpolitikk.

Innlegg i Dagens Næringsliv 25/4-22 av Anita Borch, PhD, forsker ved Forbruksforskninginstituttet Sifo, Oslomet