NBO jobber for en omregulering av det norske pengespillmarkedet til en ansvarlig lisensordning.

Vi vil derfor beskrive hvorfor vi mener at et forslag om DNS-blokkering ikke vil føre til en høyere kanaliseringsgrad eller fremme de sosialpolitiske hensynene som ligger til grunn for norsk pengespillovgivning. Derimot mener NBO, at alle internasjonale erfaringer, fra blant annet Sverige viser at disse hensynene vil kunne ivaretas gjennom en omregulering av det norske markedet i form av en lisensordning der alle ansvarlige operatører reguleres.

Les høringssvaret her