NBO er en interesseorganisasjon for selskaper som tilbyr spill og underholdning på nett.

Vi er grunnlagt av Kindred Group, Betsson Group, ComeOn! og Gaming Innovation Group. Organisasjonens formål er å fremme en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill, samt oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad – til beste både for spillere, operatører og samfunnet forøvrig.  NBO skal arbeide for å styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill, herunder politikere, embetsverk, interesseorganisasjoner, medier og offentligheten.

Generalsekretær er Carl Fredrik Stenstrøm. Styrelder er Rolf F. Sims.