Dette er Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO)

NBO er en interesseorganisasjon for selskaper som tilbyr spill og underholdning på nett.

Vi er grunnlagt av Kindred Group, Betsson Group, ComeOn! og Gaming Innovation Group. Organisasjonens formål er å fremme en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill, samt oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad – til beste både for spillere, operatører og samfunnet forøvrig.  NBO skal arbeide for å styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill, herunder politikere, embetsverk, interesseorganisasjoner, medier og offentligheten.

Generalsekretær er Carl Fredrik Stenstrøm. Styrelder er Rolf F. Sims.

 

– Ja til svenske tilstander

I et debattinnlegg i Dagbladet 3. mai, kaller generalsekretær Hans Kristian Lillehagen i ExtraStiftelsen en spade for en spade. Han konkluderer med at han ikke ønsker ”svenske tilstander” på det norske pengespillmarkedet.

I en følelsesbasert pengespilldebatt, der mye handler om omsorg for individet, er fakta og innsikt viktige faktorer. Vi, som jobber for en norsk lisensordning etter modell fra Sverige og Danmark, er overbevist om at en pengespillmodell som samler alle aktører og spillere under ett, lovregulert regime, er den mest ansvarlige løsningen for å skape bedre beskyttelse for spillerne.

La oss se på noen nøkkelfakta etter drøye fire måneder med svensk lisensmodell:

  • Alle er enige om at det svenske reklametrykket er alt for stort. Men det er kanskje ikke så unaturlig i en oppstartsmåned, siden flere aktører har behov for å vise at de har fått svensk lisens. De statlige selskapene har samme behov for å fortelle at de nå kan tilby nye produkter. Men reklametrykket avtar allerede, og kommer naturlig til å begrenses mer over tid. Om ett år er det mer normalisert.
  • Den aller viktigste samfunnseffekten er at alle selskaper i Sverige nå følger samme, strenge regelverk for markedsføring og spillansvar. Det er opprettet en nasjonal sperretjeneste – Spelpaus.se – der spillere kan utestenge seg selv, og da fra alle tilbud samtidig. Per 1. april hadde 30.000 svensker (7000 kvinner og 23.000 menn) benyttet seg av denne selveksklusjonen, mangedobbelt av hva myndighetene og eksperter først trodde.

Innenfor online pengespill er ”svenske tilstander” tryggere og bedre enn det norske, der monopolet kun har kontroll over halvparten av spillerne. I Sverige har man nå fått full kontroll over markedet. Kundene – spillerne – er vinnerne gjennom bedre beskyttelse, velfungerende verktøy mot problemspilling og valgfrihet. Og en ny kran er åpnet for finansiering av idrett, frivillighet og stat.

Ved utformingen av en norsk modell kan vi lære av Sverige og Danmark, og skape en enda tryggere og mer samfunnsmessig lønnsom modell. Vi kan for eksempel lage enda tydeligere regler enn de svenske, for hvordan markedsføring kan og ikke kan utformes og når den kan sendes – og derigjennom regulere volumet.

Fakta og innsikt bør trumfe følelser i den videre debatten. Les mer

Velkommen til NBOs fagseminar

Velkommen til lansering av NBO og fagseminaret «Finansiering av norsk idrett i fremtiden»! Norsk bransjeorganisasjon for onlinespill (NBO) inviterer til presentasjon av sine nye, etiske retningslinjer (Code of Conduct) og fagseminaret «Finansiering av norsk idrett i fremtiden».

 

Tid: Mandag 20. mai klokka 09.00 – 12.00

Sted: Stratos, Youngstorget 2 B

Konferansier er Erik Wold.

 

Program:

08:45

Registrering, ankomst, servering


09:00

Velkommen

v/Rolf Sims, styrelder NBO


09:05

Presentasjon av NBO og foreningens etiske retningslinjer Code of Conduct

v/ Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær NBO


09:25

Samfunnsøkonomi og pengespill

v/Leo Grünfeld, doktor i samfunnsøkonomi og partner i Menon Economics


09:55

Finansiering av idrett og frivillighet

v/ Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver Norges Idrettsforbund


10:15 – 10:30

Pause


10:30

Erfaringer fra Danmark

v//Birgitte Sand, direktør Spillemyndighet i Danmark


10:50

Plenumsdiskusjon: Finansiering av norsk idrett i fremtiden

Deltagere: Leif Welhaven (VG), Andreas Selliaas (Idrettspolitikk.no), Pål Anders Ullevålseter (Motorsportforbundet), Carl Fredrik Stenstrøm (NBO).


11.30

Hvor går politikken?

v/Tage Pettersen, medlem i kulturkomiteen på Stortinget (H) og president Norges Ishockeyforbund.


11.45 – 13,00

Lunsj og mingling