NBO intervjuet i VG (Verdens Gang) 23/5-20 av Ole Kristian Strøm

https://www.vg.no/sport/i/K3V0V4/kraftig-oekning-av-problemspillere-viser-at-monopolet-ikke-fungerer