Med bakgrunn i pressemeldingen «Flere store spillselskaper varsler at de trekker seg ut av Norge» sendt ut av Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag torsdag 14.september, har Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) gitt følgende kommentar:

NBOs medlemmer er etablert og regulert i andre jurisdiksjoner og tilbyr tjenester i tråd med de grunnleggende frihetene i EØS-avtalen. NBOs medlemmer er ansvarlige og har tilpasset sine tilbud som et resultat av dialogen med norske myndigheter. Nordmenn kan fortsatt benytte seg av tjenestene som NBOs medlemmer lovlig tilbyr i det internasjonale markedet, som altså ikke er rettet mot det norske markedet.

In English:

The members of NBO are established and regulated in other jurisdictions and offer their services based on the fundamental freedoms secured by the EEA Agreement. NBO members are responsible and have, because of dialogue with Norwegian authorities, adapted their offer. Norwegians may still use the services legally offered by NBO’s members in the international market, meaning offers not directed at the Norwegian market.