Både Finlands største parti og det statseide spillselskapet Veikkaus åpner nå for å avvikle det finske spillmonopolet til fordel for en lisensregulering.

– Det er ikke lenger et spørsmål om, men når Finland går bort fra sin enerettsmodell. Og det kommer til å gå fort, sier Antti Koivula, advokat og partner i Legal Gaming som har fulgt det finske markedet i mange år.

I en ny episode av NBO podcast trekker han frem flere avgjørende årsaker til den eskalerende utviklingen:
– Monopolet taper store markedsandeler. I 2017 hadde Veikkaus 70 prosent markedsandel for onlinespill. I første halvår i år var den falt til 50 prosent.
– Støtten i opinionen faller tilsvarende. Særlig de mange formålsmottakerne har vært en sterk stemme for å bevare monopolet, men med lovendringen som heller      sendte pengene via myndighetene for fordeling, forsvant også mange av de mest ivrige forkjemperne.

Statseid spillselskap posisjonerer seg for lisens
Det virkelige «jordskjelvet» inntraff imidlertid nå i august da Veikkaus selv i forbindelse med sin halvårsrapport uttalte at dersom man ikke får snudd trenden med fallende markedsandeler, må Finland heller vurdere å samle alle operatører innunder samme regulering.

– Senere fulgte de opp med å være enda tydeligere på at de var klare for å gi opp monopolet, og snakket positivt om et lisensregime. Det har aldri skjedd før, da det bare har handlet om hvor fordelaktig enerettsmodellen er, sier Koivula.

Generalsekretær Carl Fredrik Stenstrøm i NBO viser da til at det samme skjedde i Sverige der Svenska Spel også markerte sin støtte til en omregulering.

– Det er stor forskjell for Veikkaus´ posisjon om de har en markedsandel på 40 prosent eller 20 prosent når omreguleringen skjer. Det tror jeg er grunnen til at Veikkaus nå har gått ut som de gjorde, sier Koivula.

Partiene har snudd
I kjølvannet av disse uttalelsene svarte alle politiske partier i Finland på en undersøkelse om også de var villige til å vurdere en omregulering. Kun ett, marginalt parti svarte tydelig nei. Alle de andre var positive.

– Det er også helt nytt. Tidligere har det bare vært enkeltpolitikere som har snakket positivt om en omregulering, nå skjer det på partinivå.

I NBO-podcasten viser Koivula videre til parlamentsvalget i april 2023 der det ligger an til regjeringsskifte. Samlingspartiet som har en klar ledelse på meningsmålingene, har sagt et klart ja til en lisensregulering.

– Jeg tror vi har en ny regulering fra tidlig i 2026. Om ikke før, sier Koivula.