Den finske spillutrederen Miko Alkio mener Finland ikke hadde noe annet valg enn å erstatte spillmonopolet med en lisensregulering.

Alkio var én av fem medlemmer i arbeidsgruppen som i vinter fikk i oppdrag av myndighetene å gå gjennom den nasjonale spill-lovgivningen i Finland. Mandatet var å se på lovgivningen i sammenlignbare land og vurdere fordeler og ulemper ved ulike reguleringsmodeller.

Deres endelig rapport ble publisert 17. april. Konklusjonen var tydelig: Det finske spillmonopolet bør erstattes av en lisensregulering.

 – Det totale spillemarkedet i Finland er på rundt 1,5 milliarder Euro. Av dette går rundt 500-550 milliarder Euro til utenlandske aktører. Fortell meg om et hvilket som helst annet marked på denne størrelsen som ikke ville vært regulert i et land som Finland, sier Alkio.

Da han gjestet Spillkonferansen i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) i juni, viste han hvordan de finske utrederne vurderte tre mulige veier for spillreguleringen i Finland:

  • Beholde dagens system
  • Gå i samme retning som Norge, og forsøke å styrke monopolet
  • Gå i samme retning som Sverige og Danmark, med en omregulering til lisens

Nytt politisk flertall

Den lave kanaliseringsgraden var hovedårsaken til den tydelige anbefalingen om å gå for en lisensregulering. I tillegg viste tall fra hjelpelinjer for problemspill at en høy andel av de som tok kontakt, spilte hos ikke finsk-regulerte tilbydere.

– Dette mener jeg du som lovgiver må ta med i betraktningen. Men hovedpoenget er at man i et sivilisert samfunn ikke kan akseptere at så mye av omsetningen foregår utenfor nasjonal regulering, sier Alkio.

Rapporten fra ekspertgruppen kom bare uker etter valget i Finland. Det nye flertallet har allerede varslet at de støtter anbefalingen.

– Jeg forventer fortgang og at vi kan ha et nytt lisenssystem på plass allerede i 2026.

– Kan ikke regulere det perfekte markedet

Med bakgrunn som statssekretær og en del av Finlands EU-delegasjon, har Miko Alkio god kjennskap til politiske prosesser. Han har tidligere skrevet en bok om spillregulering i EU og jobber i dag som partner i advokatfirmaet Roschier.

Han mener ansvarlig spill må være det førende målet for den nye lisensmodellen. Her gjelder det å finne balansen mellom ansvarlighetstiltak og høy nok kanalisering, støttet av effektive tiltak mot spill på utsiden av den nye reguleringen.

– Lisenskravene må inkludere deling av viktige data, det må settes av nok penger til forskning og det må være sterk overvåking fra start med et nytt tilsyn som legges under finansdepartementet. Men du kan ikke regulere det perfekte spillmarkedet. Jeg har jobbet med kanskje 15 markeder, og det vil alltid være problemspillere, sier Alkio.