Av Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO)

Debattinnlegg publisert i Nettavisen 17. desember 2019

https://pluss.nettavisen.no/debatt/leserbrev/meninger/farlige-skylapper/o/5-95-68629

«Skylapper er lapper av lær som festes på hodet ved en hests øyne for å hindre den i å se til siden og bli skremt. I overført betydning brukes «å ha skylapper» om noen som ikke ser det store bildet, eller bare retter oppmerksomheten mot enkelte ting».

(Kilde: Store norske leksikon)

Regjeringen har vernet travsporten inntil videre. Ved å utsette innføringen av nye totalgrenser for spill på hest, har alle fått litt bedre tid til å tenke seg om. Men nå bør breddesynet skrus på, til beste for både formålene, spillerne – og ikke minst de med spilleproblemer.

Verden i endring

Etter vår oppfatning bør Regjeringens utsettelse brukes til å utrede nye tanker og fakta om norsk spill-politikk.

Det vil være en unnlatelsessynd dersom arbeidet med ny pengespillov og behandlingen av fremtiden til Norsk Rikstoto ikke tar opp i seg de viktige erfaringene som nå gjøres i vårt naboland.

Verden er i endring – og da bør de ideologiske og historiske skylappene legges bort. Også gamle fordommer mot utenlandske spillselskaper bør stå for fall. Det Norge trenger er en omlegging til en ansvarlig lisensmodell som favner om alle aktører.

En utredning om Norsk Rikstoto og Norsk Tipping skal slås sammen blir i denne sammenhengen en avsporing. Vi håper (og tror) at fakta vil stanse Regjeringen fra å ty til ytterligere monopolisering innen spillpolitikken.

Nye fakta fra Sverige

Tidligere denne måneden gikk den svenske sosialministeren ut på en pressekonferanse og slo fast at:

«Vår konklusjon er at omleggingen har vært en suksess så langt».

Blant annet har den såkalte kanaliseringen, altså antallet spillere som bruker lisensregulerte spill, vært meget høy. I tillegg er spillreklamen på vei ned, med en 16 prosents nedgang i forhold til 2018.

Den svenske regjeringen er krystallklar på at lisensmodellen ble innført for å beskytte forbrukerne gjennom en felles regulering av alle aktørene.

«Pauset» 125 millioner

I tillegg har nå 44.000 svensker valgt å reservere seg mot pengespill i det nye registeret «Spelpaus».

I sum mener Sveriges sosialminister at det har begrenset tapene for disse spillerne med minst 125 millioner svenske kroner. En tilsvarende spillestopp-modell kan vi også få i Norge.

Men det fordrer at vi innfører en felles og ansvarlig lisensmodell for alle seriøse aktører som ønsker å tilby regulerte sports- og underholdningsspill.

Det vil undre oss dersom de svenske erfaringene ikke blir lagt til grunn og tatt med i utviklingen av en ny og moderne spillpolitikk i Norge.

La oss håpe at viktige fakta og erfaringer ikke blir oversett på grunn av ideologiske eller historiske skylapper.