Mens det norske spillmonopolet skyver spillere fra seg, viser erfaringene fra  Sverige hvordan en lisensmodell både kan beskytte flere problemspillere og  dempe reklametrykket.

Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartet ønsker at spill skal  tilbys i «trygge og ansvarlig former», og at det beste svaret på det er et fortsatt monopol  med Norsk Tipping.

Kronikk publisert i KSU.no 4. april, skrevet av Generalsekretær Carl Fredrik Stenstrøm i NBO.

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112933-spillmonopolet-ansvarlighetstiltak-for-de-stadig-faerre