Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) ønsker med dette å inngi høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) sitt forslag til endringer i forskrifter på frivillighets- og idrettsfeltet som følge av ny pengespillov.

NBO jobber for innføringen av en norsk lisensmodell, der ansvarlige pengespillaktører kan få tillatelse til å tilby pengespill i Norge mot å følge norske myndigheters krav til å ha et ansvarlig pengespilltilbud. NBO har som formål å synliggjøre at norske myndigheter, gjennom en lisensmodell, kan underlegge en andel av det globale pengespillmarkedet norsk regulering. I dag kan nordmenn fritt oppsøke utenlandske pengespilltilbydere som tilbyr pengespill i andre land, fremfor å spille hos de norske enerettsaktørene. Ved å invitere de utenlandske aktørene inn i det nasjonale markedet og stille krav til disse som lisenshavere, vil flere nordmenn velge å bli i det norske markedet. På denne måten vil hensynet til å forebygge spillavhengighet i større grad ivaretas, og norske myndigheter vil sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte. NBOs medlemmer er Betsson Group, Kindred Group, ComeOn Group, LeoVegas MG Group og Coolbet.

Lenke til høringssvar