Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO) ønsker med dette å inngi høringssvar til Landbruks- og matdepartementet (LMD) sitt forslag til forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest.

NBO jobber for innføringen av en norsk lisensmodell, der ansvarlige pengespillaktører kan få tillatelse til å tilby pengespill i Norge mot å følge norske myndigheters krav til å ha et ansvarlig pengespilltilbud. NBO har som formål å synliggjøre at norske myndigheter gjennom en lisensmodell kan underlegge en større andel av markedet sin regulering. Ved å stille krav til lisenshavere vil hensynet til å forebygge spillavhengighet i større grad ivaretas, og norske myndigheter vil sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte. NBOs medlemmer er Betsson Group, Kindred Group, ComeOn, LeoVegas MG Group og Coolbet.

Lenke til høringssvar