Høringssvar: Om endringer i angrerettloven – pengespill

Norsk Bransjeforening for Onlinespill ble stiftet i januar 2019, og består i dag av selskapene Betsson Group, ComeOn! Group, Kindred Group, Coolbet og LeoVegas Mobile Gaming Group. NBOs formål er å fremme innføringen av en ansvarlig og bærekraftig lisensregulering av det norske onlinemarkedet for pengespill. Vi skal styrke kunnskapsgrunnlaget hos alle aktører som er involvert i arbeidet med en nasjonal regulering av spill, og oppmuntre andre spilloperatører til å slutte opp om en ansvarlig lisensmodell med høy kanaliseringsgrad.

Medlemmene forplikter seg å følge NBOs bransjestandard/Code of Conduct.

Merknader til høringen

Norsk Bransjeforening for Onlinespill forstår departementets ønske om å endre angrerettloven slik at den er mer i tråd med dagens forbrukeres forhold til pengespill. Som de skriver, er det et hovedprinsipp i norsk pengespillpolitikk «å kanalisere pengespillaktiviteten inn mot sikre og forsvarlige spilltilbud som er underlagt offentlig kontroll.»

Og for å lykkes med det, «må spillene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto tilbyr ha tilstrekkelig konkurransekraft og være brukervennlige.»

Dette er ikke tilfelle verken med eller uten endringene i angrerettloven.

H2 Gambling Capital har gjennom mange år analysert kanaliseringsgraden for onlinespill i en rekke land, deriblant Norge. For 2021 legger de til grunn en kanaliseringsgrad for ikke norsk-regulerte selskaper på 67 prosent – samtidig som onlinespill utgjør en stadig økende andel av det totale norske spillmarkedet.

I praksis betyr det at langt under halvparten av omsetningen innen online sport- og kasinospill nå foregår utenfor nasjonal regulering.

Det betyr imidlertid ikke, som departementet skriver, at disse aktørene er «uregulerte». De er bare regulert andre steder enn i Norge. Videre er det ikke riktig at disse har «langt færre ansvarlighetstiltak og dermed større risiko for spilleavhengighet».

Blant NBOs medlemmer drives det markedsledende arbeid med ansvarlighetstiltak. Under Spillkonferansen på Gjøvik i juni 2022 fortalte både ComeOn Group og Kindred Group om hvordan de jobber med monitorering og oppfølging av spillere som viser problematisk atferd.

Den svenske organisasjonen Spelfriheten viste til hvordan det er enklere å jobbe sammen mot problemspill i en lisensregulering, som ifølge svenske myndigheter har gitt både økt kontroll over markedet, bedre forbrukerbeskyttelse og bedre vern om inntektene.

Mens antall problemspillere har stagnert i Sverige, fortsetter det å øke i Norge. Vi har derfor lenge oppfordret norske myndigheter til å hente lærdom fra de reelle endringene i Sverige etter omreguleringen fra enerettsmodell til lisens. Svaret synes ofte å være at vi på akkurat dette politikkområdet ikke er sammenlignbare med våre naboland.

Da er det desto mer gledelig å se at departementet i høringsbrevet viser til at de har sjekket med gjeldende rett og praksis i en rekke europeiske land når det gjelder deres anvendelse av angrerett for pengespill. Felles for disse landene er at de også har valgt å regulere pengespill gjennom en lisensmodell – med unntak for Finland som er ventet å vedta dette innen kort tid.

Lenke til høringssvar