Menon Economics har, på oppdrag fra Norsk Bransjeforening for Onlinespill (NBO), analysert overgangen til lisensordning for pengespill i Sverige. Videre har vi sett på hvordan inntekter til staten og videre til idrett, frivillighet og kultur hadde sett ut hvis man hadde innført en lisensordning i Norge og fått samme utvikling som i Sverige.

Lenke til hele rapporten