Familie- og kulturkomiteens muntlige høring om ny pengespill-lov ble gjennomført på Stortinget fredag 10. desemer. NBO var første organisasjon som fremførte sitt budskap.

NBOs innspill til komiteen ser du 6:32 inn sendingen her

Norsk pengespillpolitikk har det siste tiåret ikke lykkes med å kanalisere inntekter hjem, ikke lykkes med å opprettholde et vern for problemspillere og det er ingenting som tyder på at ytterligere innstramminger kommer til å endre på dette, til tross for at intensjonene fra politikere og ønskene fra formålmottagerne er der.

Hele NBOs høringssvar kan du lese her

Med frist 6. desember så sendte NBO inn en komprimert versjon til komiteen, dette kan du lese her