I Sverige har lisensreguleringen gitt myndighetene bedre kontroll, sterkere beskyttelse for forbrukerne og vernet om inntektene.

Det sa Ann-Sofie Olsson fra bransjeforeningen BOS i Sverige da hun gjestet Spillkonferansen på Gjøvik i regi av Norsk Bransjeforening for Onlinespill 12. juni.

Trykk her for å se hennes innlegg.

– Statskontoret vurderer spillmarkedet til å fungere bedre i 2021 enn 2018. De mener omreguleringen fra en enerettsmodell til lisens har bedret forutsetningen for å nå Riksdagens mål for spillpolitikken, sa Olsson.

Forandringen man ikke trodde ville komme

Bakgrunnen for omreguleringen i Sverige var et ønske om mer kontroll over markedet: Med mer ansvarlighet, bedre beskyttelse for forbrukerne og en kanalisering av inntektene til finansiering av allmennyttige formål.

Olsson fortalte om et bakteppe påfallende likt Norge, med økt lekkasje til selskaper utenfor enerettsmodellen og en rekke politiske utredninger før man endelig innførte «forandringen man ikke trodde ville komme».

– Det store problemet var kunder som kjøpte en vare på et marked der ingenting var regulert, sa Olsson som selv har jobbet både i det tidligere monopolselskapet Svenska Spel og konkurrenter som Mr Green og Kindred.

– Et individuelt problem som krever individuelle løsninger

Hun sa at Sverige nå er på rett vei med en kanaliseringsgrad på 72-78 prosent, fortsatt et godt stykke fra målet om 90, og 75.000 spillere som har ekskludert seg selv gjennom spelpaus.se. Milliardene går i statskassa og flere selskaper sponser idretten.

Et nytt lovforslag søker å forsterke reguleringen der det viktigste er å få økt kontroll også over programvareutviklingen.

– Det blir også strengere vilkår for markedsføring. Det viktige er likevel å huske på at problemspill er et individuelt problem som krever individuelle løsninger. Det er kundene som må risikokvalifiseres, ikke spillet. Spillselskapene har alle data som trengs for å levere tiltak på individnivå gjennom digitale og automatiserte prosesser, sa Olsson.

—-

Se video av hele foredraget til Ann-sofie Olsson her

Denne artikkelen er en del av en serie der vi presenterer alle foredragene som ble holdt under Spillkonferansen 12. juni på Gjøvik.