Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke

Inntekstsfordeling av spillskatt pr fylke
Troms og Finnmark Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Innlandet Vestland Viken Oslo Vestfold og Telemark Rogaland Agder

Troms og Finnmark

 • Merinntekter per år: 90 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 178,977

Nordland

 • Merinntekter per år: 89 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 175,304

Trøndelag

 • Merinntekter per år: 175 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 340,253

Møre og Romsdal

 • Merinntekter per år: 99 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 189,440

Innlandet

 • Merinntekter per år: 138 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 272,325

Vestland

 • Merinntekter per år: 237 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 454,989

Viken

 • Merinntekter per år: 464 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 888,825

Oslo

 • Merinntekter per år: 259 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 526,236

Vestfold og Telemark

 • Merinntekter per år: 156 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 304,518

Rogaland

 • Merinntekter per år: 179 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 338,384

Agder

 • Merinntekter per år: 115 millioner
 • Antall innbyggere 2020: 218,920